Xem Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2016

Để góp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng một năm 2016 tương tự như thuận nhân tiện trong câu hỏi so sánh các ngày trong tháng 1/2016 với nhau. Chúng tôi đã Tổng thích hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 12016 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không cần xem ngày tốt tháng 1 năm năm nhâm thìn hay coi ngày đẹp nhất tháng 1 năm 2016 bởi vị đã có dự tính tiến hành công việc vào một ngày cụ thể trong tháng 1, quý bạn vui lòng tìm đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn phương tiện Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày cố thể.


Bạn đang xem: Xem ngày đẹp tháng 1 năm 2016

Xem ngày giỏi tháng 2 năm 2016


Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày cạnh bên Thân, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày giáp Ngọ, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Xem thêm:

Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày sát Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng vừa lòng ngày tốt tháng 1 năm năm 2016 mà shop chúng tôi muốn giữ hộ đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Cầm cố nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong tháng 1/2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và chính xác nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim smartphone có cần là cống phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại thông minh đều mang những năng lượng riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa dãy số nhưng mà Sim điện thoại có thể tác động tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi nhắc quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa hy vọng muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố và 3 team tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu và ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo như thế nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa tương xứng của bạn
*
Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo nam cô bé thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy nhiên Tử gồm phải cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bản đồ sao cá thể và giải đáp đọc bản đồ sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam con gái có điểm gì đặc biệt quan trọng và thu hút?
*
Dấu hiệu tuy vậy Tử khi yêu và điểm lưu ý tình yêu thương cung song Tử phái nam nữ
*
Luận phong thủy tuổi tiếp giáp Ngọ năm 2021 đàn bà mạng sinh vào năm 1954
Tử vi ngay cạnh Ngọ 2021 bạn nữ mạng được luận là xấu nhiều tốt ít

Xem ngày xuất sắc xấu