VƯỢT THỜI GIAN ĐI TÌM TÌNH YÊU

báo cáo khoa học: "tự động hoá tính toán độ lún tổng cộng của nền đ-ờng xe hơi đắp trên khu đất yếu với độ cầm kết theo thời gian của nền đất yếu dưới chức năng của cài đặt trọng nền đắp" ppsx


Bạn đang xem: Vượt thời gian đi tìm tình yêu

*

... đi m, chính sách về vụ việc sở hữu và những thành phần kinh tế trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xã hội làm việc nước ta.Trước đây, trên góc nhìn lý luận, họ thừa thừa nhận nền kinh tế trong thời ... Tứ nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình4. Các kết quả dự con kiến đạt đượcQua vấn đề nghiên cứu, review thực trạng của khu vực kinh tế bốn nhân tỉnh giấc Thái Bình nắm rõ những đi m mạnh khỏe và hạn ... Xúc trong nghành nghề dịch vụ xã hội, tình hình nông thôn không thực sự ổn định định, hạn chế một phần tính năng động sáng chế vươn lên trong vạc triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tập quán làm cho ăn nhỏ lẻ, trì...
*

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình lôi cuốn vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp quốc tế vào vùng kinh tế tài chính trọng điểm Bắc Bộ.DOC


Xem thêm:

... Vấn đề chung về d y số thời gian 1. Quan niệm dÃy số thời gian *) DÃy số thời gian là dÃy các số liệu thống kê của hiện tại tợng phân tích mà đợc bố trí theo thiết bị tự thời gian. VD: tổng vốn đầu ... 21=nynii*) Đối với dÃy số thời đi m+Khoảng bí quyết thời gian bằng nhau:Gọi Yi (i=n,1) là mức độ của dÃy số thời đi m có khoảng cách thời gian bằng nhauMức độ trung bình là y=inyyyynn++++2/ ... độ của d y số thời gian ÃCác mức độ của dÃy số thời gian có thể đựơc phân chia thành 3 nguyên tố sau đây:-Xu nỗ lực ft phản ảnh thành phần đó kéo dãn qua thời gian t- biến động thời vụ St-...
*

*

*