Tìm R Để Công Suất Cực Đại

Tổng hòa hợp tìm r để hiệu suất mạch ngoài cực lớn | chào bán Máy Nước lạnh

Bài tập rất trị định luật Ôm, hiệu suất cực đại

Bài tập 1: mang lại mạch điện như hình vẽ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các năng lượng điện trở thuần đều sở hữu giá trị bởi R.

a/ tìm kiếm hệ thức contact giữa R với r để hiệu suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi khi k mở với k đóng.