Học viện nông nghiệp tuyển sinh 2015

Điểm chuẩn trường học viện nông nghiệp năm 2015 chắc chắn rằng sẽ có không ít thay đổi.Bạn sẽ xem: Đại học tập Nông Nghiệp tp.

Bạn đang xem: Học viện nông nghiệp tuyển sinh 2015

Hà nội Tuyển Sinh 2015

Ngày 28/7, Bộ giáo dục và Đào tạo chào làng ngưỡng điểm...

Điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2015 chắc chắn rằng sẽ có không ít thay đổi. Ngày 28/7, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo chào làng ngưỡng điểm xét vào đh là 15 ở tổng hợp 3 môn, với cao đẳng là 12 điểm. Do đó điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2015 sẽ không dưới 15 điểm.


*

Điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành nông nghiệp và các điều kiện xét tuyển năm 2015

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2015 sẽ được update ngay lúc trường chào làng chính thức.

Điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2014:

Đối tượng

khu vực 3

Khối A, D1

Khối B, C

HSPT

14,0

15,0

đội UT2

13,0

14,0

đội UT1

12,0

13,0

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện nông nghiệp năm 2014 theo ngành học:

Đối tượng

khu vực

Ngành

Khối A

Khối B

học viên

phổ biến

3

thống trị đất đai

15,5

16,5

công nghệ Rau hoa quả và phong cảnh

16,0

17,0

Khoa học môi trường

16,0

17,5

Thú y

16,5

17,5

công nghệ sinh học tập

19,0

20,0

công nghệ thực phẩm

20,5

20,5

Chỉ tiêu xét tuyển học viện nông nghiệp năm 2015:

ký hiệu

tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Môn thi

Tổng tiêu chuẩn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HVN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam

7700

thị xã Trâu Quỳ, Gia Lâm, hà nội thủ đô

I/ các ngành đào tạo bậc đại học

6800

nghệ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí rượu cồn lực, Cơ khí sản xuất máy, Cơ khí thực phẩm).

D520103

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

chuyên môn điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: khối hệ thống điện, tự động hóa).

D520201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

Công xã (gồm những chuyên ngành: nghệ thuật hạ tầng cơ sở, Công trình).

D510210

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

technology thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin học, làm chủ thông tin).

D480201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

Khoa học cây xanh (gồm các chuyên ngành: khoa học cây trồng, chọn giống cây trồng).

D620110

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Khoa học cây cối tiên tiến

D906209

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

bảo đảm thực vật dụng

D620112

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

nntt

D620101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

technology rau - hoa - trái và cảnh sắc (gồm những chuyên ngành: cung ứng và cai quản sản xuất rau trái cây trong nhà gồm mái che, xây đắp và tạo nên dựng cảnh quan, kinh doanh và thương mại).

D620113

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

technology sinh học (gồm các chuyên ngành: công nghệ sinh học hễ vật, technology sinh học thực vật, technology sinh học vi sinh vật).

D420201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Sinh, giờ Anh (khối D08).

technology sau thu hoạch

D540104

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Xem thêm:

công nghệ thực phẩm (gồm những chuyên ngành: technology thực phẩm, thống trị chất lượng và bình an thực phẩm).

D540101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

công nghệ đất (gồm các chuyên ngành: khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng).

D440306

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

thống trị đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: kỹ thuật vật nuôi, bổ dưỡng và technology thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y).

D620105

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, căn bệnh học thủy sản).

D620301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Thú y

D640101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (gồm những chuyên ngành: Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp, sư phạm kỹ thuật và khuyến nông).

D140215

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

kinh tế (gồm những chuyên ngành: khiếp tế, kinh tế phát triển, làm chủ kinh tế, chiến lược và đầu tư).

D310101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

kinh tế nông nghiệp

D620115

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Toán, Hóa, tiếng Anh. (khối D07)

trở nên tân tiến nông làng mạc

D620116

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

kế toán (gồm những chuyên ngành: Kế toán, kế toán tài chính kiểm toán).

D340301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

cai quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: cai quản trị khiếp doanh, quản ngại trị marketing, quản lí trị tài chính).