Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương (Phía Nam) 2015, Nts

Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Ngoại thương thông tin điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015 theo tổ hợp môn xét tuyển cùng theo ngành tại các Cơ sở huấn luyện và giảng dạy như sau:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại mến năm 2015


STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyên

Mức điêm trúng tuyên (*)

Tiêu chí phụ

(**)

1.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương (phía nam) 2015, nts

D220201

Ngôn ngữ Anh

D01

33,5

 

2.

D220203

Ngôn ngữ Pháp

D03

31,75

 

3.

D220204

Ngôn ngữ Trung

D01

33,0

 

D04

30,0

 

4.

D220209

Ngôn ngữ Nhật

D01

33,5

 

D06

30,5

 

 

 

 

A00

27,25

Điểm môn toán

 

 

 

A01

25,75

phải lớn hơn hoặc bằng 9.0

 

 

 

D01

25,75

5.

D310101

Kinh tế

D02

23,75

 

 

 

 

D03

25,75

 

 

 

 

D04

25,75

 

 

 

 

D06

25,75

 

 

 

 

A00

26,5

Điểm môn toán

6.

Xem thêm:

D310106

Kinh tế quốc tế

A01

25,0

phải lớn hơn hoặc bằng 7,25

D01

25,0

 

 

 

D03

25,0

 

 

 

 

A00

26,5

Điểm môn toán

7.

D340101

Quản trị tởm doanh

A01

25,0

phải lớn hơn hoặc bằng 7,75

 

 

 

D01

25,0 


STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Mức điểm trúng tuyển (*)

Tiêu chí phụ

(**)

8.

D340120

Kinh doanh quốc tế

A00

27,0

Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5

A01

25,5

D01

25,5

9.

D340201

Tài chính-Ngân hàng

A00

26,25

Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5

A01

24,75

D01

24,75

10.

D380101

Luật

A00

26,0

 

A01

24,5

 

D01

24,5

 


Lưu ý cùng với thí sinh không trúng tuyển chọn vào ngành đã đăng kí

- nếu được điểm (các môn xét tuyển nhân thông số 1) theo tổ hợp môn A00 lớn hơn hoặc bằng 26,0 điểm; A01, D01 to hơn hoặc bằng 24,50 điểm được xét tuyển chọn vào ngành Luật.

- nếu lấy điểm theo tổ hợp môn D01 (môn ngoại ngữ thông số 2) to hơn hoặc bằng 33,0 điểm được xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung.


Điểm trúng tuyển chọn tại cửa hàng Quảng Ninh


STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Mức điểm trúng tuyển chọn (*)

Tiêu chí phụ

(**)

 

 

Quản trị kinh doanh

A00

17,0

 

1

D340101

A01

17,0

 

 

 

 

D01

17,0

 

 

 

 

A00

17,0

 

2

D340120

Kinh doanh quốc tế

A01

17,0

 

 

 

 

D01

17,0

 Đăng ký kết nhận Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại yêu đương năm 2015 đúng đắn nhất, soạn tin:

DCL (dấu cách) NTH (dấu cách) Mãngành giữ hộ 8712

Ví dụ: DCL NTH D380101 gửi 8712

Trong đó NTH là Mã ngôi trường

D380101 là mã ngành Luật

oibrecords.com.com - Theo ĐH ngoại thươngTrường Đại học tập Ngoại Thương


Điểm chuẩn đại học năm 2021


*
*
*
*
*
*
*
*


Trường Đại học Ngoại Thương


Điểm chuẩn đại học tập năm 2021


Viết bình luận: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại yêu quý năm 2015


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
oibrecords.com.COM
ĐIỂM oibrecords.com
*