Dđiểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa 2016

Mã team ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí đụng lực); Kỹ thuật hàng không; nghệ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật đồ vật liệu; Kỹ thuật vật tư kim loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ sản xuất máy; technology kỹ thuật cơ điện tử; công nghệ kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật trang bị tính; media và mạng trang bị tính; công nghệ máy tính; chuyên môn phần mềm; khối hệ thống thông tin; technology thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; hệ thống thông tin quản lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; technology KT Điện tử-truyền thông; công nghệ KT Điện-điện tử; công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinh học; chuyên môn sinh học; kỹ thuật hóa học; công nghệ thực phẩm; chuyên môn môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in cùng truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; công nghệ may; technology da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật hạt nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; thống trị công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị kinh doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khkt và công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh bài bản quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương trình tiên tiến ngành công nghệ và Kỹ thuật đồ vật liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn Y sinh

7.61

7

TT5

Chương trình tiên tiến công nghệ thông tin Việt-Nhật; chương trình tiên tiến technology thông tin ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống tin tức – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị marketing - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị sale – TROY bố (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp siêng ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:

a/ Đối với những nhóm ngành không có môn chính:

*

b/ Đối với những nhóm ngành gồm môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em bao gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn chỉnh thì phải gồm điểm môn Toán lấy điểm theo tiêu chuẩn phụ.