Đại Học Thủ Đô, Học Phí

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời hạn và hồ sơ xét tuyển

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

Tuyển sinh những thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.

Bạn đang xem: Đại học thủ đô, học phí

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh vào toàn quốc tất cả các ngành đào tạo.Đối với những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên, chỉ thí sinh tất cả hộ khẩu thường xuyên trú thuộc thành phố hà nội thủ đô mới được hưởng các chế độ ưu tiên về học phí, học bổng... Theo quy định ở trong nhà nước giả dụ trúng tuyển.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời khắc nộp làm hồ sơ còn thời gian sử dụng theo quy định).Phương thức 3:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi nhận xét năng lực vày Đại học nước nhà Hà Nội tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập học tập kỳ 1 lớp 12 bậc THPT.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Các ngành đào tạo giáo viên: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bởi Bộ GD&ĐT quy định.

- Các ngành đào tạo khác: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bởi vì trường quy định.

b. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập kỳ 1 lớp 12 bậc THPT

- Các ngành đào tạo giáo viên:

Điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển từ 8.0 trở lên.Thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.

- Các ngành đào tạo khác: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT.

c. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định

- Thí sinh đáp ứng các yêu cầu của diện xét tuyển thẳng theo quy định.

- Các ngành đào tạo giáo viên:Thí sinh phải tốt nghiệp thpt có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.

- Các ngành khác: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT.

Xem thêm:

d. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế

- Các ngành đào tạo giáo viên:Thí sinh phải tốt nghiệp thpt có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

- Các ngành khác: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT.

e. Đối với cách tiến hành xét tuyển sử dụng tác dụng bài thi đánh giá năng lực vị Đại học Quốc tp hà nội tổ chức

Kết trái bài nhận xét năng lực đạt tối thiểu tự 6.5 điểm trở lên trên (tương ứng cùng với thang điểm 10) đôi khi phải đảm bảo điều khiếu nại sau:

- các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên: Thí sinh phải tốt nghiệp thpt có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

- Các ngành khác: Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT.

4.3. Chính sách ưu tiên và xét thẳng

5. Học tập phí

Mức khoản học phí của ngôi trường Đại học tập Thủ đô thành phố hà nội năm học 2021 - 2022 đối vớihệ đại học chính quy như sau:

- Hệ đại học chính quy:

+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 396.000 VNĐ/ tín chỉ.

+ Các ngành khoa học xã hội, gớm tế, luật: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.

- Hệ cao đẳng chính quy:

+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.

+ Các ngành khoa học xã hội, khiếp tế, luật: 269.000 VNĐ/ tín chỉ.

II. Những ngành tuyển chọn sinh

1. Trình độ đại học

Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo phương thức khác

Quản lý giáo dục

7140114D78, D14, D01, C002020

Công tác xã hội

7760101D78, D14, D01, C002020

Giáo dục đặc biệt

7140203D78, D14, D01, C002020

Luật

7380101C00, D78, D66, D014040

Chính trị học

7310201C00, D78, D66, D012020

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810201D15, D78, C00, D016060

Quản trị khách sạn

7810201D15, D78, C00, D018080

Việt nam giới học

7310630D15, D78, C00, D013535

Quản trị tởm doanh

7340101D90, D96, A00, D014030

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605D90, D96, A00, D014040

Quản lý công

7340403D90, D96, A00, D012020

Ngôn ngữ Anh

7220201D14, D15, D78, D016035

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204D14, D15, D78, D016030

Sư phạm Toán học

7140209A01, D07, D90, D018020

Sư phạm Vật lý

7140211A01, D07, D90, D011515

Sư phạm Ngữ văn

7140217D14, D15, D78, D018020

Sư phạm Lịch sử

7140218D14, D15, D78, D011515

Giáo dục công dân

7140204D14, D15, D78, D011515

Giáo dục Mầm non

7140201D01, D96, D78, D724040

Giáo dục Tiểu học

7140202D01, D96, D78, D7212040

Toán ứng dụng

7460112A01, A00, D90, D011515

Công nghệ thông tin

7480201A01, A00, D90, D014040

2. Trình độ cao đẳng

Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo phương thức khác

Giáo dục Mầm non

51140201D01, D96, D78, D72

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn vào những ngành học tập của trường Đại học Thủ đô thủ đô các thời gian trước như sau:

1. Hệ đại học

Tên ngành

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40)

Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40)

Giáo dục đái học

-

24

28,78

33,50

33,95

34,50

Giáo dục Mầm non

-

30,50

20

28

26,57

28,00

Quản lý Giáo dục

19

18

20,33

28

29,00

28,00

Giáo dục công dân

19

25

20

28

27,50

28,00

Ngôn ngữ Anh

25,5

27,50

29,88

33,20

34,55

34,00

Việt nam học

231822,083023,2524,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

25

28

30,02

33,60

35,07

34,50

Sư phạm Toán

-

24

29,03

33,50

34,80

33,50

Sư phạm lịch sử

22,5

23,50

20

28

30,10

28,00

Sư phạm vật dụng lý

22,5

24

28,65

28

29,00

28,00

Công nghệ thông tin

23

20

29,20

30,50

32,25

29,00

Công tác thôn hội

19

18

18

29

25,75

28,00

Giáo dục đặc biệt

23

24,25

20

28

28,42

28,00

Sư phạm Ngữ văn

-

25,50

28,30

32,70

34,43

32,00

Chính trị học

19

18

18

18

22,07

20,00

Quản trị kinh doanh

25

20

29,83

32,60

32,40

32,50

Luật

23,5

20

29,25

32,60

32,83

31,00

Toán ứng dụng

19

20

18

26,93

24,27

20,00

Quản trị khách hàng sạn

-

18

30,20

32,30

32,33

31,00

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

-

18

29,93

32,50

32,30

31,00

Công nghệ kỹ thuật môi trường

22

23

18

20

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

23

20

29,82

31,50

32,80

30,50

Quản lý công

19

20

18

18

20,68

20,00

Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)

-271924,73

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 được tính theo thang điểm 40.

-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 cùng 2021 xét theo học bạ THPT: thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp thpt (đợt 1).

2. Hệ cao đẳng

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Xét theo học tập bạ

Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Giáo dục Mầm non

-271924,73

Giáo dục tè học

-22,25

Giáo dục Thể chất

2240

Sư phạm Tin học

2224,50

Sư phạm Hóa học

2221,50

Sư phạm Sinh học

2220

Sư phạm Địa lý

2222,25

Sư phạm giờ Anh

-21,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học tp. Hà nội Hà Nội
*
Lễ xuất sắc nghiệp sinh viên trườngĐại học thành phố hà nội Hà Nội
*
Ngày hội văn hóa giao thông của sinh viên trườngĐại học hà nội thủ đô Hà Nội