Đã biết em vô tình lệ quyên

Đã biết em vô tình cơ mà lòng anh vẫn yêu thương Đã biết em lãnh đạm mà anh vẫn thương nhớ Đã biết khi yêu ai lòng này có đắng cay Đã trót mang trong tâm một hình bóng hình ai. Phố vắng tối khuya tàn, lạnh lùng lê cách hoang Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân rất nhiều lúc em bên anh nhưng mà hồn em vắng ngắt xa đầy đủ phút giây xa nhau chừng lòng cành thêm khổ đau. Sao ngày xuân không đến lúc đông tàn Sao hồn ta như chiếc lá thu kim cương Kiếp cô đơn chập chờn buông Trong nhẵn đêm dài chỉ 1 mình ta với ta. Ôi còn đâu khoảng thời gian rất ngắn yêu ban sơ Cung bọn xưa vương vãi vấn mọt tơ sầu lưu giữ chăng em lời thề xưa Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ. Đã biết em vô tình cơ mà lòng anh vẫn yêu Đã biết em ghẻ lạnh mà anh vẫn ghi nhớ thương giá bán buốt trong tâm tư tìm lại dấu tích xưa bóng dáng xưa nay đâu còn chăng trong giấc mơ.

Bạn đang xem: Đã biết em vô tình lệ quyên


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.