Bài Tập Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Chuyên đề thấu kính mỏng, đồ vật lí lớp 11

Video bài xích giảng thấu kính mỏng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, biện pháp vẽ hình ảnh qua thấu kính


Các tư tưởng cơ bản của thấu kính

Quang trọng điểm O: là điểm ở vị trí chính giữa thấu kính, phần nhiều tia sáng đi qua quang trọng điểm O của thấu kính hầu hết truyền thẳng.

Bạn đang xem: Bài tập thấu kính mỏng lớp 11

Trục chính của thấu kính: là con đường thẳng đi qua quang trọng điểm O với vuông góc với mặt thấu kính.

Xem thêm:

Tiêu điểm của thấu kính: là vấn đề hội tụ của chùm tia sáng trải qua thấu kính hoặc phần kéo dài của chúng.Tiêu cự: là khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kínhTiêu diện: là mặt phẳng chứa tất cả các tiêu điểm của thấu kính.

Các tia đặc trưng qua thấu kính hội tụ

Tia tới tuy nhiên song cùng với trục bao gồm → tia ló trải qua tiêu điểm chính (tia số 1)Tia tới trải qua quang trung tâm → tia ló truyền thẳng (tia số 2)Tia tới trải qua tiêu điểm của thấu kính → tia ló tuy vậy song với trục chính (tia số 3)

Thấu kính quy tụ (thấu kính rìa mỏng)

*
Hình hình ảnh chùm sáng tuy nhiên song đi qua thấu kính rìa mỏng mảnh hội tụ trên một điểm → thấu kính rìa mỏng nói một cách khác là thấu kính hội tụ
*
Hình minh họa cách tạo hình ảnh qua thấu kính hội tụ
*
Cách vẽ ảnh qua thấu kính hội tụ
*
Tính chất ảnh qua thấu kính hội tụ

Thấu kính phân kỳ (thấu kính rìa dày)

*
Hình ảnh chùm sáng tuy nhiên song trải qua thấu kính rìa dày bị phân tách bóc ra → thấu kính rìa dày còn được gọi là thấu kính phân kỳ
*
Hình minh họa bí quyết tạo hình ảnh qua thấu kính phân kỳ
*
Ảnh của đồ dùng sáng để vuông góc với trục chính của thấu tởm phân kỳ
*
Tính chất hình ảnh qua thấu kính phân kỳ

Công thức tương tác giữa địa chỉ của vật, vị trí của ảnh và tiêu cự của thấu kính

Công thức số phóng đại của thấu kính

<|k| = dfracA’B’AB>

Công thức tính độ tụ của thấu kính

Trong đó:

n: chiết suất của hóa học làm thấu kínhR1; R2: cung cấp kính của các mặt cong (R = ∞ mang đến trường phù hợp mặt phẳng) (m)D: độ tụ của thấu kính (dp phát âm là điốp)f: tiêu cự của thấu kính (m)d: khoảng cách từ vị trí của vật mang đến thấu kínhd’: khoảng cách từ vị trí của ánh cho thấu kính

Qui mong dấu:

Thấu kính hội tụ: f > 0Thấu kính phân kỳ: f ảnh là thật: d’ > 0ảnh là ảo: d’ k > 0: ảnh và vật thuộc chiềuk